Gümrük Müşavir Yardımcılarının Bilgilerinin YGMS’ye Girilmesi

0
46

Değerli Üyelerimiz,
T.C.  Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2020 tarih ve 00057470327 sayılı ”Gumruk Musavir Yardimcilarinin Bilgilerinin YGMS’ye Girilmesi ” konulu yazısı ekte sunulmuştur.