24 Eylül 2020 Tarihli ve 31254 Sayılı Resmi Gazete Özeti

0
81

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
– İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)
–21/3/2007 Tarihli ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 3 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2956)