01 Ekim 2020 Tarihli ve 31261 Sayılı Resmi Gazete Özeti

0
107

YÖNETMELİK
– Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik