GY Geçici 16 – Ticaret Politikası Önlemleri Hk.

0
265

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 23.09.2020 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/2 inci Maddesi” konulu talebimiz iletilmişti,

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “GY Geçici 16-Ticaret Politikası Önlemleri” konulu 30.09.2020 tarih 57822252 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

EK-Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16-2 ıncı Maddesi Hakkında

GY Geçici 16 — Ticaret Politikası Önlemleri

Üyelere-GY Geçici 16-Ticaret Politikası Önlemleri