Geri Gelen Eşya

0
102

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 27.10.2020 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Geri Gelen Eşya” konulu talebimiz iletilmişti,
Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Geri Gelen Eşya Hk” konulu 11.11.2020 tarih 58924795 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Üyelere-Geri Gelen Eşya Hk cevap

Geri Gelen Eşya Hk_Cevap