17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

0
168
KANUN