19 Kasım 2020 Tarihli ve 31309 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17)

0
52
TEBLİĞLER