29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

0
125
TEBLİĞLER