7005.21.80.00.00 Numaralı GTİP’unda yer alan eşyaların ithalatında uygulanan vergi oranları hk.

0
36

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 03.03.2021 tarihli 61944494 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “7005.21.80.00.00 Numaralı GTİP’unda yer alan eşyaların ithalatında uygulanan vergi oranları hk” konulu talebimiz iletilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Cam Ithalatinda Uygulanan Gumruk Vergisi Oranlari hk._213503022

Uyelere-