15 Nisan 2021 Tarihli ve 31455 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2)

0
24
TEBLİĞLER