Sokağa Çıkma Kısıtlama/Yasaklarından Muafiyet Hk Cevap

0
259

Değerli Üyelerimiz,
Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 27.04.2021 tarihli 63593436 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne “Tam Kapanma Tedbirleri” konulu talebimiz iletilmişti,
Konuya ilişkin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün “Sokağa Çıkma Kısıtlama/Yasaklarından Muafiyet Talepleri Hk” konulu 63712740 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

Uyelere-Sokaga Cikma Kisitlama-Yasaklarindan Muafiyet hk cevap

Sokağa Çikma Kisitlama_Yasaklarindan Muafiyet Talepleri Hk

SokagaCikmaKisitlama_YasaklarindanMuafiyetTalepleriHk_risk cevap

Tam Kapanma Tedbirleri hk-Risk Yonetimine 27.04.2021_213504272