Nihai Kullanım-Teminat Hk

0
64

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 30.10.2020 tarih 58635368 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Teminat” konulu talebimiz iletilmişti,

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Nihai Kullanım – Teminat Hk” konulu 30.05.2021 tarih 61855468 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Üyelere Nihai Kullanım-Teminat Hk cevap

Nihai Kullanım-Teminat

[KEP İletisi] Nihai kullanım teminat hk