07 Temmuz 2021 tarihli ve 31534 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 171)

0
36
TEBLİĞ