10 Temmuz 2021 tarihli ve 31535 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 13)

0
20
YÖNETMELİK
TEBLİĞLER