Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Md

0
102

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 09.06.2021 tarihli 64602999 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Menşe Şehadetnameleri hk” konulu talebimiz iletilmişti,

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 Maddesi” konulu 12.07.2021 tarihli yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mense Sahadetnameleri hk_213506091

Uyelere-Gumruk Yonetmeligi Gecici 16-3 Maddesi cevap

GumrukYonetmeligiGecici16_3Md