Yatırım Teşvik Belgesi Hk. Cevap – 4191 Sayılı Karar Hk

0
209

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 07.07.2021 tarihli yazılarımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Yatırım Teşvik Belgesi” konulu talebimiz iletilmişti.
Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “4191 Sayılı Karar Hakkında” konulu cevap yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Üyelere-Yatırım Teşvik Belgesi hk cevap

4191 Sayılı Karar Hakkında

GGM Yatırım Teşvik Belgesi