Tarife Kontenjanı Kullanımı 2021/7 Sayılı

0
191

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27.08.2021 tarih, 66763016 Sayılı “Tarife Kontenjanı Kullanımı 2021/7 Sayılı Tebliğ” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

TarifeKontenjaniKullanimi2021_7SayiliTeblig

2021-7