Üyelik Dondurulması Talepleri ve Karne Teslim Hk.

0
95

Değerli Üyelerimiz,

İLGİ: T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 17.03.2020 tarihli ve 82858591-161.99 sayılı yazısı,

T.C. Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 17.03.2020 tarihli ve 82858591-161.99 sayılı ‘’Üyelik Dondurma Talebi’’ konulu yazısında, Gümrük Müşavirlerinin ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının mesleki faaliyetine geçici bir süre ara vermek istemeleri halinde üyelik aidatı tahakkuk etmemesi için izin belgelerinin kayıtlı bulundukları Derneklerde saklıya alınması yerine geçici olarak veya tamamen mesleki faaliyetlerini sonlandırmak istemeleri halinde izin Belgelerinin Bakanlığa iade edilmesi gerektiği bildirilerek, bu kişilerin yeniden faaliyette bulunmaları durumunda 492 sayılı Harçlar Kanununun 111. Maddesinde yer alan ‘’Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kısımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır’’ hükmü uyarınca harç ödenmek suretiyle tanzim edilecek izin belgelerini teslim aldıktan sonra yeniden faaliyete başlamalarının mümkün olduğu Derneğimize bildirilmiştir.

2018 yılında yapılan Olağan Genel Kurulumuzda alınan karara göre Mesleğini aktif olarak icra etmediği için İzin Belgesini Derneğimize teslim ederek aidatlarını donduran üyelerimizin İzin Belgeleri Genel Kurul kararı olduğu için Bakanlığa teslim edilmemiş olup Derneğimizde bekletilmektedir. 04 Eylül 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda T.C. Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden alınan yeni karar gereği Mesleğini aktif olarak icra etmediği için Derneğimizde saklıya alınan İzin Belgelerinin Bakanlığa teslim edilmesi gerekmektedir.

Mesleğini aktif olarak icra etmediği için İzin Belgesini Derneğimize teslim ederek aidatlarını donduran ve izin belgesini Bakanlığa teslim etmek istemeyen üyelerimizin Dilekçe ile Derneğimize başvurarak izin belgelerini teslim almalarını ve üyelik aidatlarını aktifleştirmelerini, Mesleğe devam etmek istemeyen ve izin belgesinin Bakanlığa teslim edilmesini ve üyeliğinin dondurulmasını isteyen üyelerimizin 22.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar Derneğimize Dilekçe ile müracaat etmelerini rica ederiz.

Mesleki faaliyetlerini sonlandırmak isteyen üyelerimizin izin belgelerini Bakanlıktan tekrar almak istemeleri durumunda çıkacak olan harç tutarından Derneğimiz sorumlu değildir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla.

Uğur TÜRK
Genel Sekreter

Eki: T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 17.03.2020 tarihli ve 82858591-161.99 sayılı yazısı.

Üyelik Dondurulması Talepleri Hk

risk yönetimi-karne teslim