Gümrük Yönetmeliği Ek 14’e Uygun Doldurulmayan Beyannameler hk

0
506

Değerli Üyelerimiz;

Bilindiği üzere, 27369 (Mükerrer) sayılı 07/10/2009 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinin EK -14 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı II No’ lu bölümde” II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Kısmında özelikle A.İHRACAT ve B.İTHALAT başlıklı Beyanname kutularının doldurulmasında talimatta belirtilen hususlara dikkat edilmediği, Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerin neler olduğunu belirten EK-82’nin 7.Maddesine göre uygun doldurulmadığı hükmünce Gümrük Kanunu 241.Maddesine göre ceza tatbik edildiği malumlarınızdır.

Son dönemlerde özellikle Beyannamelerin 9 no’lu kutusuna, Yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı yerine İhracatçı veya İthalatçı firma unvanı yazıldığı gerekçesi ile Gümrük Müfettişlerince Konu hakkında Rapor düzenlendiği bilgisi alınmıştır.

Derneklerimizce konu Bakanlık nezdinde takip edilmekte olup, bilgi edinilmesi önemle rica ederiz.