Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı -Format Değişikliği Hk

0
309

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih, 69467635 Sayılı “Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı -Format Değişikliği Hk” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek Beyanname Numarası Formatı

Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı – Format Değişikliği Hk