Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı-Format Değişikliği Hk

0
296

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2021 tarih, 69545699 Sayılı “Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı-Format Değişikliği Hk” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

GumrukBeyannamesiTescilSiraSayisi-FormatDegisikligiHk GumrukBeyannamesiTescilSiraSayisi-FormatDegisikligiHk_Ek_EkBeyannameNuma…