30 Kasım 2021 Zoom Toplantısı – Gümrük Müşavir Yardımcılığı ve Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavları Hk.

0
438

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiği ve moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın GM Aslıhan ÇELEBİ’nin yaptığı, MERGÜMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin SARIDAĞ, İzmir Milletvekilimiz Sayın Mahir Polat ile 500’e yakın meslektaşımızın katıldığı Zoom ortamında online olarak yapılan toplantı çok verimli geçmiştir.

20 Kasım 2021 tarihinde yapılan Gümrük Müşavir Yardımcılığı ve Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavları ile ilgili oluşan sıkıntıların ve taleplerin görüşüldüğü toplantıda önceki sınavlarda da yaşanan sıkıntılar, son sınavdaki hatalar ve aksilikler ile bundan sonraki sınavlar için değiştirilmesi talep edilen konular katılımcılar tarafından belirlendi.

Söz isteyen tüm katılımcıların dinlendiği toplantıda, katılımcılardan gelen dilek, temenni ve şikâyetler, Bakanlık yetkilerine Dernekler olarak iletilmek üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın GM Aslıhan ÇELEBİ tarafından 18 ana madde altında toplandı. Gümrük Müşavir Yardımcılığı ve Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavlarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için taleplerin iletildiği toplantının verimli geçmesi nedeniyle diğer sorunlarla da ilgili olarak kısa dönemlerde geniş katılımlı toplantılar yapılmasının mesleğimiz açısından önem arz ettiği belirtildi.