Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarında Üyelerimizin yaşadığı sorunlar

0
325

Değerli Üyelerimiz,

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği olarak ekte sunulan 16.12.2021 tarih ve 1033 sayılı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarında Üyelerimizin yaşadığı sorunlar” konulu talebimiz iletilmiştir.

GM-GMY SINAV SORUNLARI