Asgari Ücret Tarifesi için Duyuru

0
525

Değerli Üyelerimiz,

Malumlarınız olduğu üzere, 2022 yılı için geçerli olan Asgari Ücret Tarifesi 28.12.2021 tarih 31703 sayılı Resmi Gazetede “Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yayınlanmıştır.

Her bir üyemizin meslek etiğine yakışır bir şekilde yayınlanan Asgari Ücret Tarifesi altında hizmet bedeli fiyatlandırması yapmayacağı inancıyla, 4458 sayılı Gümrük Kanunumuzun Geçici 6.maddesinin 1/g. bendinde yer alan;

“Asgari Ücret Tarifesi altında gümrük müşavirliği hizmeti veren gümrük müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her beyanname itibarıyla işlemi yapan gümrük müşavirine ve yükümlülere ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Asgari Ücret Tarifesine uyulması ve bu Asgari Ücret Tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması hususlarında her türlü tedbiri almak ve ilgililer hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür.”

Hükmü uyarınca,  Asgari Ücret tarifesi altında hizmet vermenin mesleğimizin saygınlığına yakışmayacağını ve Derneğimizin tespiti halinde Gümrük Kanununun ilgili maddesine istinaden gerekli işlemleri yapacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Asgari Ücret Tarifesi için Duyuru