2021 Yılı Gümrük Müşavir Yardımcısı olacakların Değerlendirilmesi ve tutanağa bağlanması için gerekli belgeler

0
190

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan  18.01.2022 tarihli ve E-82858591-161.99 -00071107544 sayılı ‘’2021 Yılı Gümrük Müşavir Yardımcısı Olacakların Değerlendirilmesi ve Tutanağa Bağlanması’’ konulu yazı ekte sunulmuş olup, sınavı kazananların aşağıda yazılı olan evrakları  3 takım  halinde  28.01.2022  Cuma günü mesai bitimine kadar Derneğimize göndermelerini rica ederiz.

 

İstenilen  Belgeler,

Başvuru Formu
TC. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Mezun olduğu Okula ilişkin Diploma Fotokopisi

T.C. Kimlik numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydının bulunup bulunmadığını gösteren belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri ünvanını çalıştığı tarih aralığı ile toplam çalışma süresini içeren belge

Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağkur dahil) bünyesinde çalışılan tüm sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi