Yıllık Güncelleme Bilgileri

0
210

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin AGM-BŞK / 93 sayılı ‘’Yıllık Güncelleme Bilgileri’’ konulu duyurusu ile Dilekçe Örneği, Firma Değişiklik Takip Beyan Formu ve Değişiklik Vardır/Yoktur yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimizin yukarıda istenen bilgi ve belgeleri dilekçe ekinde en geç 18 Şubat 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar info@agm.org.tr mail adresine göndermelerini;

18 Şubat 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Dernek Merkezine gelen ya da getirilen güncelleme belgelerinin süresi içerisinde Bölge Müdürlüğüne bildirilmemesi ya da yanlış bilgi ve belge verilmesi nedeniyle firmaların muhatap kalacağı cezai müeyyidelerden Derneğimizin herhangi bir şekilde sorumlu tutulmayacağını önemle bilgilerinize rica ederiz.

ÖNEMLİ NOT : Dilekçe Örneği, Firma Değişiklik Takip Beyan Formu, Değişiklik Vardır/Yoktur Formu  ve Sigortalı Hizmet Listelerinin bilgisayar ortamında doldurulmasını, firma kaşeli ve müşavir imzalı olmasını  rica ederiz.

Yıllık Güncelleme Duyurusu

Güncelleme – Dilekçe Örneği

Degisiklik-Yoktur-Matbuu-Yazi

Degisiklik-Vardir-Matbuu-Yazi

FIRMA-DEGISIKLIK-TAKIP-BEYAN-FORMU