15 Mart 2022 Tarihli ve 31779 Sayılı Resmî Gazete’de 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)

0
166
CUMHURBAŞKANI KARARI