5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hk.(KDV)

0
144

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13.05.2022 tarih, 74609404 Sayılı ve “5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hk.(KDV)” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

5359SayiliCumhurbaskaniKarariHk.KDV