Türkgözü Gümrük Kapısı’nın Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hakkında

0
43

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 25.05.2022 tarih, 74905917 Sayılı ve “Türkgözü Gümrük Kapısı’nın Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hakkında” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

TurkgozuGumrukKapisininGeciciOlarakHizmeteKapatilmasiHakkinda