Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk.

0
504

Değerli Üyelerimiz,

Malumlarınız olduğu üzere, 25 Mayıs 2022 tarihli, 31846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 9. Maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 330. Maddesinin ikinci fıkrasına eklemeler yapılmıştır.

İlgili değişiklik ile, 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilmesi mümkün hale gelmiştir.

Mesleğimiz adına olumsuz hususlar içerdiğini düşündüğümüz yönetmelik değişikliği hakkında düşünce ve önerilerinizin 06.06.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar info@agm.org.tr mail adresine bildirilmesini rica ederiz.

Yönetim Kurulu