16 Haziran 2022 Tarihli ve 31868 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6)

0
88
TEBLİĞLER