4458 Sayılı Gümrük Kanunu 227-228 ve 2013/37 S. Genelge Uyarınca Adli Sicil Kayıtları Hk

0
342

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 20.06.2022 tarih, 75716794 Sayılı ve “4458 Sayılı Gümrük Kanunu 227-228 ve 2013/37 S. Genelge Uyarınca Adli Sicil Kayıtları Hk” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Doğu Karadeniz 4458SayiliGumrukKanunu227 228ve2013_37S.GenelgeUyarincaAdliSicilKayitlariHk

Orta Anadolu – 4458SayiliGumrukKanunu227-228ve2013_37S.GenelgeUyarincaAdliSicilKayitlariHk

Batı Akdeniz – 4458SayiliGumrukKanunu227-228ve2013_37S.GenelgeUyarincaAdliSicilKayitlariHk

4458SayiliGumrukKanunu227-228ve2013_37S.GenelgeUya