Adli Sicil Kayıtları Hk

0
282

Değerli Üyelerimiz,

Duyurusunu paylaştığımız “4458 Sayılı Gümrük Kanunu 227-228 ve 2013/37 S.
Genelge Uyarınca Adli Sicil Kayıtları Hk” konulu yazıya istinaden derneğimize kayıtlı gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının e-devletten temin edecekleri güncel tarihli adli sicil belgelerinin (adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bilgilerini, arşiv kaydı olanların ek olarak kesinleşmiş mahkeme kararlarını da içeren) en geç 18.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar derneğimize mail olarak, dilekçe ekinde iletilmesini rica ederiz.