YGM Yetki Belgesi Yenilenmesi Hk

0
140

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 20.06.2022 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “YGM Yetki Belgesi Yenilenmesi Hk” konulu talebimiz iletilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

YGM Yetki Belgesi Yenilenmesi Hk