Gümrük Beyannamelerinde Teslim Şekli Hk.

0
159

Değerli Üyelerimiz,
Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 18.08.2022 tarihli 77407689 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Gümrük Beyannamelerinde Teslim Şekli” konulu talebimiz iletilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Üyelere _ Gümrük Beyannamelerinde Teslim Sekli

Beyannamelerde teslim sekli INCOTERMS_ kayıtlı

EK-teslim sekli kodları