Dahilde İşleme Rejimi Belge Süre Uzatımları Hk.

0
95

Değerli Üyelerimiz,
Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 13.09.2022 tarihli 78145292 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne “Dahilde İşleme Rejimi Belge Süre Uzatımları” konulu talebimiz iletilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Üyelere_ Dahilde  İşleme Rejimi Belge Sure Uzatımları hk

Dahilde İşleme Rejimi Belge Sure Uzatımları hk