İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

0
170

30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de Yayımlanan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M1-1.pdf