Sağlık Kurulu Raporları Hk

0
208

Değerli Üyelerimiz,
Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 19.01.2023 tarihli 82082790 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne “2013-37 Sayılı Genelgenin Kanun 225-2 Maddesi ile Uyumlu Olarak Sağlık Raporu Hakkındaki Hususların Düzeltilmesi” konulu talebimiz iletilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.

2013-37 Sayılı Genelgenin Kanun 225-2 Maddesi ile Uyumlu Olarak Sağlık Raporu Hakkındaki Hususların Düzeltilmesi Hk

IGMD-5204-04.11.22- SAGLIK RAPORU HAKKINDA

Üyelere Sağlık Kurulu Raporları Hk