ÖZB Formatındaki Analiz Raporlarının BİLGE Sisteminde Emsal Tahlil Raporu Olarak Beyan Edilebilmesinin Sağlanması

0
115

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2023 tarih, 82796448 Sayılı ve “ÖZB Formatındaki Analiz Raporlarının BİLGE Sisteminde Emsal Tahlil Raporu Olarak Beyan Edilebilmesinin Sağlanması” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

OZBFormatindakiAnalizRaporlarininBILGESistemindeEmsalTahlilRaporuOlarakB…