Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜGD: 2023/5)

0
143

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2023 tarih, 82985653 Sayılı ve “Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (ÜGD: 2023/5)” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

KullanilmisTarimMakinalarininUlkemizeIthalatindaYapilacakIslemlerHk.UGD_2023_5