Otomatik Ayar Ve Kontrol Alet ve Cihazları Hk.

0
112

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 23.02.2023 tarihli 83060723 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Otomatik Ayar Ve Kontrol Alet ve Cihazları Hk.” konulu talebimiz iletilmiştir.

Konuya ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 08.03.2023 tarih 83377666 sayılı “Otomatik Ayar ve Kontrol Alet ve Cihazları Hk” konulu cevap yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

OtomatikAyarveKontrolAletveCihazlariHk

Otomatik Ayar Ve Kontrol Alet ve Cihazlari Hk

Uyelere_Otomatik Ayar Ve Kontrol Alet ve Cihazlari Hk_cevap