2023 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk.

0
1378

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2023 tarih, 84476609 Sayılı ve “2023 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk.” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

2023YiliGumrukMusavirligiveGumrukMusavirYardimciligiSinavlariOnKayitBasv…
2023sinavbasvuruformuyeni
Gumrukmusavirligidoldurulacakliste2023
Gumrukmusaviryardimciligi2023doldurulacakliste