5326 Sayılı Kanunun İştirak Hükümlerinin Uygulanması-Liman Tek Kart Projesi- 3572 Sayılı Kanunda Değişiklik Talebi Hk

0
154

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.04.2023 tarih, 84543509 Sayılı ve “5326 Sayılı Kanunun İştirak Hükümlerinin Uygulanması-Liman Tek Kart Projesi- 3572 Sayılı Kanunda Değişiklik Talebi Hk.” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

5326SayiliKanununIstirakHukumlerininUygulanmasi-LimanTekKartProjesi-3572…