Ortak Duyuru / Tekzip

0
289

Değerli Üyelerimiz,

Bazı internet haber sitelerinin 12.06.2023 tarihli yayınlarında, “illegal faaliyetler gümrük müşavirleri tarafından yürütülüyor” başlığı altında yapılan gerçek dışı ve yanıltıcı açıklamalarla, mesleğimizin tüm mensuplarını zan altında bırakacak şekilde okuyucu nezdinde gümrük müşavirliği mesleği hakkında yanlış bir algı oluşturmaya yönelik iddialarda bulunulmuştur.

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan yazımızla ilgili medya şirketlerine yanıltıcı yazının düzeltilmesi için Avukatımız kanalıyla Noterden ihtarname gönderilerek Tekzip talebinde bulunulmuştur.

Durumu bilgilerinize rica ederiz.

Noter İhtar

Tekzip Duyuru