GM & GMY Dernek Üyeliği

Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısının Dernek Üyeliğinde Hazırlayacağı Evraklar;

  • Üyelik Dilekçesi
  • Üye Bilgi Formu (Bilgisayar Ortamında Doldurunuz)
  • Taahhütname (Bilgisayar Ortamında Doldurunuz)
  • Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınabilir)
  • İzin Belgesi Fotokopisi
  • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
  • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Adli Sicil Belgesi (E-Devletten alınabilir)
  • Gümrük Müşavirleri için; 2.000- TL Gümrük Müşavir Yardımcıları için; 750-TL Giriş Aidatı  Garanti Bankası Maltepe Şb. ( TR17 0006 2000 1140 0006 2988 31 )