Firma İşlemleri

1-)Tüzel Kişilik ( LTD.ŞTİ.& A.Ş)
 Tüzel Kişi Firma Statüsüne Sahip Gümrük Müşavirliği Firmaları için Gerekli Evraklar;
 • Dilekçe
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
 • Son Ortakları Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
 • Şirket İmza Sirküleri (ASLI veya Noter Onaylı Sureti)
 • Ticaret Odası Belgesi
 • Faal Mükellef Belgesi
 • Vergi Tabelası Noter Tasdikli Fotokopisi
 • Firma çalışanlarını Gösterir SSK Belgesi
 • Firma Dosya Güncelleme Bilgi Formu
 • Üye İstatistik Bilgi Formu (Her bir Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir  Yardımcısı için ayrı ayrı doldurulup ilgili Gümrük Müşaviri tarafından imzalanacaktır.)
Beyan Edilen Tüzel Kişi Gümrük Müşavirliği Firması Ortaklarının;

 • Nüfus Cüzdan Örneği(E-Devletten alınabilir)
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi ( E- DEVLETTEN ALINABİLİR. kONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK )
 • Gümrük Müşaviri İzin Belgesi Fotokopisi
 • Şahsi İmza Beyannamesi  ( Noterden Onaylı )
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Beyan Edilen Tüzel Kişi Gümrük Müşavirliği Firması Stajyerleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının;

 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi ( E- Devletten alınabilir. ( Konu ve verileceği Kuruma Resmi Kurum Yazılacak. Dernek Bakanlık gibi kurum isimleri yazılmayacak )
 • Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi Fotokopisi
 • 2000/35 Sayılı Genelge Formu
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Beyan Edilen Tüzel Kişi Gümrük Müşavirliği Firması Stajyer Personelinin;

 • Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı)
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ( Firma Kaşeli ve İmzalı Olacak)
 • 2000/35 Sayılı Genelge Formu ( Firma Kaşeli ve İmzalı Olacak )
 • Adli Sicil Belgesi ( E- Devletten alınabilir. ( Konu ve verileceği Kuruma Resmi Kurum Yazılacak. Dernek Bakanlık gibi kurum isimleri yazılmayacak )
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Not : Evraklar da Zımba Teli Kullanmayınız.

2-) SERBEST MESLEK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ (SGM) & (YGM)

Dolaylı Temsil Sureti İle Faaliyet Gösteren Serbest Meslek Gümrük Müşavirliği Firmaları için Gerekli Evraklar;

Serbest Meslek Gümrük Müşavirliği Firmalarının;

 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Gümrük Müşaviri İzin Belgesi Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi ( E- Devletten alınabilir. Konu ve verileceği Kuruma Resmi Kurum Yazılacak. Dernek Bakanlık gibi kurum isimleri yazılmayacak )
 • Gümrük Müşaviri Üye İstatistik Bilgi Formu

Serbest Meslek Gümrük Müşavirliği Çalışanı ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının;

 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E- Devletten alınabilir. Konu ve verileceği Kuruma Resmi Kurum Yazılacak. Dernek Bakanlık gibi kurum isimleri yazılmayacak )
 • 2000/35 Sayılı Genelge Formu
 • Gümrük Müşaviri Üye İstatistik Bilgi Formu
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Firma Kaşeli ve İmzalı Olacak)
 • 4 Adet Fotoğraf

Serbest Meslek Gümrük Müşavirliğinde Çalışan Stajyer Personellerin;

 • Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı)
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ( Firma Kaşeli ve İmzalı Olacak)
 • 2000/35 Sayılı Genelge Formu ( Firma Kaşeli ve İmzalı Olacak )
 • Adli Sicil Belgesi ( E- Devletten alınabilir. ( Konu ve verileceği Kuruma Resmi Kurum Yazılacak. Dernek Bakanlık gibi kurum isimleri yazılmayacak )
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Not : Evraklar da Zımba Teli Kullanmayınız.

Firma Adres Değişikliğinde hazırlanacak evraklar

 • Dilekçe
 • Ticaret Sicil Memurluğu yazısı
 • Ticaret Sicil Gazetesi  (Ticaret Sicil Gazetesi Henüz Yayımlanmayanlar Ticaret Sicil memurluğu yazısı verebilirler. Gazete çıktıktan sonra gazetenin aslını dilekçe ekinde göndermeleri gerekmektedir.)