Firma İşlemleri

1-) TÜZEL KİŞİLİK  GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ (LTD & A.Ş)

 Tüzel Kişi Firma Statüsüne Sahip Gümrük Müşavirliği Firmaları için Gerekli Evraklar;

 • Açılış Dilekçesi
 • Firma Dosya Güncelleme Bilgi Formu
 • Üye İstatistik Bilgi Formu
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
 • Son Ortakları Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
 • Şirket İmza Sirküleri (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
 • Ticaret Odası Belgesi
 • Faal Mükellef Belgesi
 • Vergi Tabelası Noter Tasdikli Fotokopisi
 • Firma çalışanlarını gösterir SSK Belgesi

2-) SERBEST MESLEK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ (SGM) & (YGM)

Dolaylı Temsil Sureti İle Faaliyet Gösteren Serbest Meslek Gümrük Müşavirliği Firmaları için Gerekli Evraklar;

Serbest Meslek Gümrük Müşavirliği Firmalarının;

 • Üye İstatistik Bilgi Formu
 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • İkametgâh Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Gümrük Müşaviri İzin Belgesi Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E-Devletten alınabilir)

3- ) ŞİRKETLERİN ÜNVAN – AMAÇ VE KAPSAM KONUSU – ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE HAZIRLANACAK BELGELER

 • Dilekçe
 • Ticaret Sicil Memurluğu yazısı
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Ticaret Sicil Gazetesi Henüz Yayımlanmayanlar Ticaret Sicil memurluğu yazısı verebilirler. Gazete çıktıktan sonra gazetenin aslını dilekçe ekinde göndermeleri gerekmektedir.)

FİRMA KAPANIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Kapanış Dilekçesi (Şirket Antetli kâğıdına veya şirket kaşesi basılı olacak.)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu yazısı
 • Karar Metni
 • Vergi Dairesi Yazısı
 • Şirkette Çalışan Gümrük Müşavir Yardımcısı Ve Stajyerlerin Çıkış Belgeleri (Dilekçe, 2000/35 Sayılı Genelge Form, SGK’dan Onaylı Sigorta Çıkış Bildirgesi , Stajyer Kartların Asılları)