GM İşlemleri

Gümrük Müşavirinin Firmaya Ortak Olması Durumunda Hazırlanacak Evraklar;

 • Ortaklık Dilekçesi
 • Ticaret Sicil Memurluğu Yazısı
 • Ortaklar kurulu Kararı
 • Şahsi İmza Beyannamesi
 • Hisse Devri Sözleşmesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İzin Belge Fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi (E-devletten alınabilir)
 • Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınabilir)
 • Mezuniyet belgesi (E-devletten alınabilir)
 • 2 adet Fotoğraf

Gümrük Müşaviri İzin Belgesini Kayıp Etmesi Durumunda;

 • Kayıp Dilekçesi
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Adli Sicil Belgesi (E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK)
 • 1 Adet Kayıp İlanı verilen Gazetenin Aslı
 • İzin Belgesi Formu
 • 4 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar 6 cm x 4,5 cm boyutunda olacaktır.)

Gümrük Müşavirinin Nakil İstemi Durumunda;

 • Nakil Dilekçesi
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK)
 • Vergi Dairesine 9069 Kodu ile Diğer Harçlar bölümüne 36.739,70 TL Yatırıldığına Dair Harç Makbuzu Aslı
 • Gümrük Müşavir İzin Belgesi Aslı
 • 4 Adet Resim (Fotoğraflar 6 cm x 4,5 cm boyutunda olacaktır.)

Gümrük Müşavirliği Sınavını Kazanan Adayların;

 • Sınavlı Dilekçe
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi ( E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK )
 • Diploma Fotokopisi (E-Devletten alınabilir)
 • Vergi Dairesine 9069 Kodu ile Diğer Harçlar bölümüne 36.739,70 TL Yatırıldığına Dair Harç Makbuzu Aslı
 • Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi Aslı
 • Gümrük Müşavirliği Sınavı Sonuç Belgesi
 • İzin Belgesi Formu
 • 4 Adet Resim (Fotoğraflar 6 cm x 4,5 cm boyutunda olacaktır.)

Sınavsız (Emekli yada Ayrılma durumunda) Gümrük Müşaviri Olmaya Hak Kazanan Adayların;

 • Sınavsız Dilekçe
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığından İzin Belgesi Alabileceklerine Dair Cevap Yazısı (Gümrük Bakanlığından Emekli / Ayrılanlar bir dilekçe ile müracaat edecekler. Dilekçeye istinaden verilen cevap yazısı)
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK)
 • Vergi Dairesine 9069 Kodu ile Diğer Harçlar bölümüne 36.739,70 TL Yatırıldığına Dair Harç Makbuzu Aslı
 • Diploma Fotokopisi (E-Devletten alınabilir)
 • İzin Belgesi Formu
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar 6 cm x 4,5 cm boyutunda olacaktır.)

Gümrük Müşavirinin Dernek Üyeliği;

 • Üyelik Dilekçesi
 • İzin Belgesi Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Adli Sicil Belgesi ( E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK )
 • Üye Bilgi Formu (Bilgisayar Ortamında Doldurunuz)
 • Taahhütname (Bilgisayar Ortamında Doldurunuz)
 • Üye Sicil Belgesi (Bilgisayar Ortamında Doldurunuz)
 • Dernek Üyeliği giriş Aidatı 8.000-TL Garanti Bankası Tandoğan Şb. ( TR36 0006 2001 4800 0006 2978 67 )

2024 yılı Gümrük Müşavirleri için aylık Dernek Üyelik Aidatı         450,00 TL’dir