GMY İşlemleri

Gümrük Müşavir Yardımcılarının  Dernek Üyeliği;

 • Dilekçe
 • Diploma Fotokopisi
 • İzin Belgesi Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK)
 • Üye Bilgi Formu (Bilgisayar Ortamında Doldurunuz)
 • Taahhütname (Bilgisayar Ortamında Doldurunuz)
 • Dernek Üyeliği giriş Aidatı 600,00-TL Garanti Bankası Maltepe Şb. ( TR17 0006 2000 1140 0006 2988 31 )
 Gümrük Müşavir Yardımcısının İşe Başlaması; 
 • Dilekçe
 • Diploma Fotokopisi (E-Devletten alınabilir)
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi ( E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK )
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ( Firma Kaşeli ve İmzalı Olacak )
 • 2000/35 Sayılı Genelge Formu ( Firma Kaşeli ve İmzalı Olacak )
 • İzin Belgesi Fotokopisi
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Not : Evraklar da Zımba Teli Kullanmayınız.

Gümrük Müşavir Yardımcısının İşten Ayrılması;

 • Dilekçe
 • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (Firma Kaşeli ve İmzalı Olacak)
 • 2000/35 Sayılı Genelge Formu  (Evrağın sol kısmı doldurulacak ) (Firma Kaşeli ve İmzalı Olacak)

Gümrük Müşavir Yardımcısının İzin Belgesini Kaybetmesi;

 • Dilekçe
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi ( E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK )
 • 1 Adet Kayıp İlanı verilen Gazetenin Aslı
 • İzin Belgesi Formu
 • 2 adet Fotoğraf

Not : Evraklar da Zımba Teli Kullanmayınız.

Gümrük Müşavir Yardımcısının Nakil İstemi;

 • Dilekçe
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Adli Sicil Belgesi (E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK)
 • Vergi Dairesine 9069 Kodu ile Diğer Harçlar bölümüne 1.536,80-TL Yatırıldığına Dair Harç Makbuzu Aslı
 • Gümrük Müşavir İzin Belgesi Aslı
 • İzin Belgesi Formu
 • 4 Adet Resim

Not : Evraklar da Zımba Teli Kullanmayınız.

Sınav ile Gümrük Müşavir Yardımcılığını Kazanan Adayların;

 • Dilekçe
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi ( E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK )
 • Vergi Dairesine 9069 Kodu ile Diğer Harçlar bölümüne 1.536,80-TL Yatırıldığına Dair Harç Makbuzu Aslı
 • Gümrük Müşavirliği Sınavı Sonuç Belgesi
 • İzin Belge Formu
 • Diploma Fotokopisi (E-Devletten alınabilir)
 • 4 adet Vesikalık Fotoğraf
 • Dernek Merkezimizde boş karne imzalanması gerekmektedir.

Not : Evraklar da Zımba Teli Kullanmayınız.

Sınavsız (Emekli yada Ayrılma durumunda) Gümrük Müşavir Yardımcısı Adaylarının

 • Dilekçe
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığından İzin Belgesi Alabileceklerine Dair Cevap Yazısı (Gümrük Bakanlığından Emekli / Ayrılanlar bir dilekçe ile müracaat edecekler. Dilekçeye istinaden verilen cevap yazısı)
 • İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Örneği (E-Devletten alınabilir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi ( E- DEVLETTEN ALINABİLİR. KONU VE VERİLECEĞİ KURUM KISMINA RESMİ KURUM YAZILACAK ” DERNEK BAKANLIK ÖZEL İŞ GİBİ KURUM İSİMLERİ YAZILMAYACAK )
 • Vergi Dairesine 9069 Kodu ile Diğer Harçlar bölümüne 1.536,80-TL Yatırıldığına Dair Harç Makbuzu Aslı
 • Diploma Fotokopisi ( Noter yada Okul Onaylı)
 • İzin Belgesi Formu
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Not : Evraklar da Zımba Teli Kullanmayınız.