Şubat Ayı Güncelleme Evrakları

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin AGM-BŞK / 93 sayılı ‘’Şubat Ayı Yıllık Güncelleme Bilgileri’’ konulu duyurusu ile Dilekçe Örneği, Firma Değişiklik Takip Beyan Formu ve Değişiklik Vardır/Yoktur yazısı bilgilerinize sunulmuştur.

Evrakların ekinde 2021 yılının Kasım – Aralık ayına ait sigortalı hizmet listesi kaşeli imzalı,  01.01.2021 – 31.01.2022 tarihleri arasında firmanız bünyesinde değişiklik var ise (Personel Ayrılışı, Adres Değişikliği v.b) ‘’ Firma Değişiklik VARDIR ‘’ dilekçesini, Belirtilen tarihler arasında herhangi bir değişiklik olmadı ise ‘’ Firma Değişiklik YOKTUR ‘’ dilekçesini doldurarak söz konusu formlarla ve 2021 Ocak ayı aidat ödemesi dekontu ile birlikte en geç 18.02.2022  Cuma  günü mesai bitimine kadar Derneğimizin Mail: info@agm.org.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

ÖNEMLİ NOT : Dilekçe Örneği, Firma Değişiklik Takip Beyan Formu, Değişiklik Vardır/Yoktur Formu ve Sigortalı Hizmet Listelerinin bilgisayar ortamında doldurulmasını, firma kaşeli ve müşavir imzalı olmasını rica ederiz.

 

FORMLAR VE İSTENEN  BELGELER;

-2021 Kasım – Aralık aylarına ait Sigortalı Hizmet Listesi fotokopileri (firma kaşeli ve imzalı birer adet )

-2022 Ocak ayı sonuna kadar üye aidatı ödendi dekontu fotokopisi

-Yıllık Güncelleme Bilgileri

-Güncelleme Dilekçe Örneği

-Değişiklik YOKTUR Matbuu Yazı

-Değişiklik VARDIR Matbuu Yazı

-Firma Değişiklik Takip Beyan Formu