Şubat Ayı Güncelleme Evrakları

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin AGM-BŞK / 107 sayılı ‘’Şubat Ayı Yıllık Güncelleme Bilgileri’’ konulu duyurusu ile Dilekçe Örneği, Firma Değişiklik Takip Beyan Formu ve Değişiklik Vardır/Yoktur yazısı bilgilerinize sunulmuştur.

Evrakların ekinde 2022 yılının Kasım – Aralık ayına ait sigortalı hizmet listesi kaşeli imzalı,  01.01.2022 – 31.01.2023 tarihleri arasında firmanız bünyesinde değişiklik var ise (Personel Ayrılışı, Adres Değişikliği v.b) ‘’ Firma Değişiklik VARDIR ‘’ dilekçesini, Belirtilen tarihler arasında herhangi bir değişiklik olmadı ise ‘’ Firma Değişiklik YOKTUR ‘’ dilekçesini doldurarak söz konusu formlarla ve 2023 Ocak ayı sonuna kadar olan aidat borçlarının ödeme dekontu ile birlikte 24.02.2023  Cuma  günü mesai bitimine kadar Derneğimizin E-POSTA: info@agm.org.tr ya da KEP: agmdernegi@hs03.kep.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

ÖNEMLİ NOT : Dilekçe Örneği, Firma Değişiklik Takip Beyan Formu, Değişiklik Vardır/Yoktur Formu  ve Sigortalı Hizmet Listelerinin  firma kaşeli ve müşavir imzalı olması ve belgelerin bilgisayar ortamında doldurulmasını rica ederiz.

Yönetim Kurulu

 

FORMLAR VE İSTENEN  BELGELER;

-2022 Kasım – Aralık aylarına ait Sigortalı Hizmet Listesi fotokopileri (firma kaşeli ve imzalı birer adet )

-2023 Ocak ayı sonuna kadar üye aidatı ödendi dekontu fotokopisi

-Yıllık Güncelleme Bilgileri

-Güncelleme Dilekçe Örneği (kaşeli ve imzalı)

-Değişiklik YOKTUR Matbuu Yazı (kaşeli ve imzalı)

-Değişiklik VARDIR Matbuu Yazı (kaşeli ve imzalı)

-Firma Değişiklik Takip Beyan Formu(Excel formatında doldurulup e-posta olarak, ayrıca çıktısının kaşeli ve imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)