Güncelleme Evrakları

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 05.02.2018 tarihli ve AGM-BŞK / 88 sayılı ‘’ Yıllık Güncelleme Bilgileri’’ konulu yazısı ile dosya güncelleme formları ekte  sunulmuş olup;  güncelleme bildirimlerinin 23.02.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak doldurularak Derneğimize gönderilmesi rica olunur.

DOSYA GÜNCELLEMESİNDE KULLANILACAK

FORMLAR VE İSTENEN  BELGELER

1-) Derneğimize Dilekçe

2-) Değişiklik Vardır / Yoktur  matbu dilekçe örneği  (Firma Kaşeli ve İmzalı)

3-) Firma Değişiklik Takip ve Beyan Formu (Firma Kaşeli ve İmzalı)

4-) 2017 Kasım ve Aralık aylarına ait Sigortalı Hizmet Listesi  (firma kaşeli ve imzalı birer adet )

5-) 2018 yılı Ocak ayına ait üye aidatı ödendi dekontu fotokopisi (Geçmiş dönem borcu olanların borçlarının tamamını kapatmaları ve dekontu güncelleme formlarına eklemeleri rica olunur.)