Şubat Ayı Güncelleme Evrakları

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin AGM-BŞK / 1263 sayılı ‘’Şubat Ayı Yıllık Güncelleme Bilgileri’’ konulu  duyurusu ile Dilekçe Örneği, Firma Değişiklik Takip Beyan Formu ve Değişiklik vardır/Yoktur Üst yazısı ekte ve web sayfamızda  bilgilerinize sunulmuştur.

Evrakların ekinde 2018 yılının Kasım – Aralık ayına ait sigortalı hizmet listesi kaşeli imzalı,  01.01.2018 -31.01.2019 tarihleri arasında firmanız bünyesinde değişiklik var ise (Personel Ayrılışı, Adres Değişikliği v.b) ‘’ Firma Değişiklik VARDIR ‘’ dilekçesini, Belirtilen tarihler arasında herhangi bir değişiklik olmadı ise ‘’ Firma Değişiklik YOKTUR ‘’ dilekçesini doldurarak söz konusu formlarla birlikte 22.02.2019  Cuma günü mesai bitimine kadar Dernek merkezimize göndermenizi rica ederiz.

ÖNEMLİ NOT : Dilekçe Örneği, Firma Değişiklik Takip Beyan Formu ve Sigortalı Hizmet Listelerinin  firma kaşeli ve müşavir imzalı olması ve belgelerin bilgisayar ortamında doldurulmasını rica ederiz.

Yönetim Kurulu

Not : Elektronik tebligat Sistemi’ne kayıt yaptırdıktan sonra Firma Değişiklik Bildirim formuna KEP adreslerinizi yazmayı unutmayınız

Ekler;

Güncelleme Dilekçe Örneği

Değişiklik Yoktur Matbuu Yazı

Değişiklik Vardır Matbuu Yazı

Firma Değişiklik Takip Beyan Formu