Şubat Ayı Güncelleme Evrakları

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin AGM-BŞK / 115 sayılı ‘’Şubat Ayı Yıllık Güncelleme Bilgileri’’ konulu  duyurusu ile Dilekçe Örneği, Firma Değişiklik Takip Beyan Formu ve Değişiklik vardır/Yoktur yazısı ekte ve web sayfamızda  bilgilerinize sunulmuştur.

Evrakların ekinde 2019 yılının Kasım – Aralık ayına ait sigortalı hizmet listesi kaşeli imzalı,  01.01.2019 -31.01.2020 tarihleri arasında firmanız bünyesinde değişiklik var ise (Personel Ayrılışı, Adres Değişikliği v.b) ‘’ Firma Değişiklik VARDIR ‘’ dilekçesini, Belirtilen tarihler arasında herhangi bir değişiklik olmadı ise ‘’ Firma Değişiklik YOKTUR ‘’ dilekçesini doldurarak söz konusu formlarla birlikte 19.02.2020  Çarşamba  günü mesai bitimine kadar Dernek merkezimize göndermenizi rica ederiz.

ÖNEMLİ NOT : Dilekçe Örneği, Firma Değişiklik Takip Beyan Formu, Değişiklik Vardır/Yoktur Formu  ve Sigortalı Hizmet Listelerinin  firma kaşeli ve müşavir imzalı olması ve belgelerin bilgisayar ortamında doldurulmasını rica ederiz.

Yönetim Kurulu

Not : Elektronik tebligat Sistemi’ne kayıt yaptırdıktan sonra Firma Değişiklik Bildirim formuna KEP adreslerinizi yazmayı unutmayınız

FORMLAR VE İSTENEN  BELGELER;

Yıllık Güncelleme Bilgileri

Güncelleme Dilekçe Örneği

Değişiklik YOKTUR Matbuu Yazı

Değişiklik VARDIR Matbuu Yazı

Firma Değişiklik Takip Beyan Formu

Kasım ve Aralık aylarına ait Sigortalı Hizmet Listesi

Ocak ayına ait üye aidatı ödendi dekontu fotokopisi (Geçmiş dönem borcu olanların borçlarının tamamını kapatmaları ve dekontu güncelleme formlarına eklemeleri rica olunur.)