Güvas İşlemleri

GÜVAS (Gümrük Veri Ambar Sistemi)

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

İlgi: 28.11.2006 tarihli AGM-BŞKV / 899 sayılı duyurumuz.

İlgide kayıtlı yazımız ile Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2006 tarihli 1838 sayılı yazısı ekinde Gümrük Veri Ambarı Sisteminin (GÜVAS) kullanılmasına ilişkin hazırlanan Protokolün Müsteşarlık ve Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından imzalandığı ve Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı’nca teknik çalışmaların başlatıldığı WEB sitemiz aracılığıyla duyurulmuş idi.

Aralık ayı itibariyle faaliyete geçmiş olan Gümrük Veri Ambarı Sisteminin (GÜVAS) kullanılmasına ilişkin imzalanan bu Protokole göre; Dolaylı Temsilci sıfatıyla Gümrük Müşavirlerinin ve Doğrudan Temsilci sıfatıyla firmaların kendilere ait beyanname bilgilerine Kullanıcı adı ve şifreleri ile internet üzerinden ve/veya web servis ile erişim yoluyla aşağıdaki bilgilere belirlenen ücretler karşılığında ulaşılabilecektir.

 A-) Dolaylı Temsilci sıfatıyla Gümrük Müşavirleri ve Doğrudan temsilci sıfatıyla firmalar tarafından internet üzerinden ve/veya web servis ile erişim yoluyla ulaşabilecek bilgiler:

 1. Gümrük Müşavirinin Kullanıcı Kodu, Gönderim Şekli

2. İhracatçı/İthalatçı Firma Unvanı, Vergi No

3. Fatura Bilgileri: İhraç/İthal Ülkesi, Toplam Fatura Değeri, Döviz Cinsi, Teslim Şekli

4. Beyanname No, Rejim Kodu, Beyanname Tescil Tarihi, Saati

5. Onay Tarih ve Saati

6. Muayene Hat, Tarih ve Saati

7. Özet Beyan Tescil Tarihi, Saati (Kapanmış Beyannamelerin İstatistikleri)

8. Kapanma Tarihi, Saati (Kapanmış Beyannamelerin İstatistikleri)

9. Vezne Tarihi, Saati

10. Ambar Çıkış Tarihi, Saati (Kapanmış Beyannamelerin İstatistikleri)

11. Muayene Memuru Sicil No, İşlem Açıklaması (Anlık Sorgulama)

 B) Abonelik Ücretleri:

Söz konusu Protokol ile abonelik ücretleri, ilk giriş ücreti 50 TL; bir kontör ücreti 0.05 TL; internet üzerinden erişimde satır başına 1 kontör; hem internet üzerinden hem de Excel dosyasına aktarılarak yapılan işlemlerde satır başına 10 kontör; Web servis ile erişimde her satır için 10 kontör, anlık online sorgulamalarda sorgu başına 20 kontör olacağı;

Bilgi erişim sistemlerinden her ikisine de üye olmanın mümkün olduğu; her ikisine de üye olunması halinde her iki sistemden yararlandırma için ayrı ayrı ücret alınacağı, hükme bağlanmıştır.

C) Dolaylı Temsilciler (GÜMRÜK MÜŞAVİRİ) Tarafından GÜVAS Abonelik Talepleri İçin İstenen Belgeler:

  1. EK.1’de yer alan veya www.agm.org.tr adresindeki Sicil İşlemleribölümünde bulunan“GÜVAS Gümrük Veri Ambarı Sistemini Kullanma Abone Müracaat Formu (Dolaylı Temsilci)”

Bu Müracaat Formunun Gümrük Müşavirleri tarafından eksiksiz doldurulup imzalanarak Dernek Merkez Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir (EK.1)

  1. İlk Giriş abonelik ücretinin (50.- TL) yatırıldığına dair Banka Makbuz aslı;
  2. Hesap adı : Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Banka adı : Şube Adı: Şube Kodu: Hesap No:

Garanti Bankası Maltepe Şubesi 114-629 62 68

NOT: Gümrük Müşavirinin faaliyette bulunduğu Firma adına ücret yatırılması halinde mutlaka“Gümrük Müşaviri Adı ve Soyadı” ve “GUVAS İlk giriş Abone ücreti” şeklinde Banka Makbuz üzerinde açıklama yapılacaktır.

D) Doğrudan Temsilciler (FİRMALAR) Tarafından GUVAS Abonelik Talepleri İçin İstenen Belgeler:

EK.2’de yer alan veya www.agm.org.tr adresindeki Sicil İşlemleri bölümünde bulunan “GÜVAS Gümrük Veri Ambarı Sistemini Kullanma Abone Müracaat Formu (Doğrudan Temsilci)”

Bu Müracaat Formunun Firmanın doğrudan temsile yetkilisi tarafından eksiksiz doldurulup imzalanarak Dernek Merkez Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. (EK.2)

  1. İlk Giriş abonelik ücretinin (50.- TL) yatırıldığına dair Banka Makbuz aslı;
  2. Hesap adı : Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Banka adı : Şube Adı: Şube Kodu: Hesap No:

Garanti Bankası Maltepe Şubesi 114-629 62 68

NOT: Doğrudan Temsilcinin faaliyette bulunduğu Firma adına ücret yatırılacak ve mutlaka“Doğrudan Temsilci Adı ve Soyadı” ve “GUVAS İlk giriş Abone ücreti” şeklinde Banka Makbuz üzerinde açıklama yapılacaktır.

E) İNTERNET ÜZERİNDEN VE/VEYA WEB SERVİS İLE GÜVAS (Gümrük Veri Ambarı Sistemi) ULAŞIM İÇİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI TEMSİLCİLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

  1. Kontör ücretleri: bir kontör ücreti 0.05 TL; internet üzerinden erişimde satır başına 1 kontör; hem internet üzerinden hem de Excel dosyasına aktarılarak yapılan işlemlerde satır başına 10 kontör; Web servis ile erişimde her satır için 10 kontör, anlık online sorgulamalarda sorgu başına 20 kontör’dür.
  2. Dolaylı ve Doğrudan temsilciler 500 kontör, 1000 kontör, 1500 kontör…… gibi 500 ve katları olmak üzere dilediği kadar kontör ücretini (1 Kontör 0.05 TL) aşağıda yazılı banka hesabına yatıracak ve www.agm.org.tr adresindeki Sicil İşlemleri bölümünde yer alan veya EK:3, EK:4’teki dilekçe ve Banka Makbuz asılları ile Dernek Merkez Ofisine müracaat edecektir.

Banka adı : Şube Adı: Şube Kodu: Hesap No:

Garanti Bankası Maltepe Şubesi 114-629 62 68

NOT: Gümrük Müşavirinin faaliyette bulunduğu Firma adına ücret yatırılması halinde mutlaka“Gümrük Müşaviri Adı ve Soyadı” ve “……… adet kontör ücreti” şeklinde Banka Makbuzu üzerinde açıklama yapılacaktır. Doğrudan Temsilciler için faaliyette bulunduğu Firma adına ücret yatırılacak ve mutlaka “Doğrudan Temsilci Adı ve Soyadı” ve “……… adet kontör ücreti” ; şeklinde Banka Makbuzu üzerinde açıklama yapılacaktır.

  1. Kontör Müracaatı kabul edilen Temsilcilerin kontörleri Derneğimizde görevli kişilerce yüklenerek en geç 1 gün sonra sisteme açılacaktır. Kontörü biten abonelere sistem tarafından otomatik olarak GÜVAS sistemine giriş izin verilmeyecektir. Her abone kalan kontör sayısını kendi sayfasından izleyebilecektir.
  2. Her abone kendilerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifre ile sisteme giriş yapacaktır.

Banka Makbuzu üzerinde yazılması istenen bilgilerin yanlışlığından ya da eksik doldurulan formlardan dolayı oluşabilecek eksikliklerden Derneğimiz sorumlu değildir. Yatırılan ücreti banka hesabında gözükmeyen abonelerin işlemleri yapılmayacaktır. GÜVAS sistemi web sayfasında oluşabilecek hatalardan Derneğimiz sorumlu olmayacaktır.

GÜVAS sistemini kullanmak isteyen Dolaylı Temsilci (Gümrük Müşaviri) ve Doğrudan Temsilci (Firmalar)’lere yönelik talepler 05/01/2007 tarihi itibariyle Derneğimiz tarafından alınmaya başlanacaktır.

Gereğini önemle bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU

1) Dolaylı Temsilciler (Gümrük Müşaviri) Tarafından Güvas Abonelik Talepleri İçin İstenen Belgeler: 
1. GÜVAS (Gümrük Veri Ambar) Sistemini Kullanma Abone Müracaat Dilekçesi (İlk giriş yapanlar için) EK-1
2. GÜVAS (Gümrük Veri Ambar) Sistemini Kullanma Kontör Yükleme Dilekçesi EK-3
3. İlk Giriş Aidat ücretini (50.- TL) yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya fotokopisi,
4. Kontör bedelinin (1000 kontör 50.-TL) yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya fotokopisi,

2) Doğrudan Temsilciler (Firmalar) Tarafından Guvas Abonelik Talepleri İçin İstenen Belgeler:
1. GÜVAS (Gümrük Veri Ambar) Sistemini Kullanma Abone Müracaat Dilekçesi, (İlk giriş yapanlar için) EK-2
2. GÜVAS (Gümrük Veri Ambar) Sistemini Kullanma Kontör Yükleme Dilekçesi, EK-4
3. İlk Giriş Aidat ücretini (50.- TL) yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya fotokopisi,
4. Kontör bedelinin (Örn:1000 kontör 50.-TL) yatırıldığına dair dekontu aslı veya fotokopisi,

NOT: GÜVAS Sistemine abone olmak ve kontör yüklemek için ücretlerin yatırılacağı Garanti Bankası Maltepe Şubesi 114-629 62 68 numaralı hesap, sadece GÜVAS sistemine abonelik için açtırılmış Derneğimize ait bir hesap ait olup; bu hesaba yatırılacak ücretlerden 30 TL havale ücreti alınacağından; üyelerimiz ve doğrudan temsilciler mağdur olmamaları için internet üzerinden havale yapmaları halinde yalnızca 0.50 TL havale ücreti ödeyeceklerdir.